Kontakt & Prawa (Contact & ©)

Odsłon (Views): 108
fot. Biblioteki Adobe Stock – autor: Vyacheslav
Jeśli chcesz się ze mną skontaktować – najlepiej napisz do mnie mail, postaram się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
If you want to get in touch with me, it’s best to send me an e-mail. I will try to answer as soon as possible.

kontakt@arkadiuszbala.eu

Można również kontaktować się ze mną poprzez Śląskie Towarzystwo Fotograficzne i większość portali społecznościowych.
You can also contact me through the Silesian Photographic Society and most social networking sites.

© Copyright

Wszelkie treści oraz zdjęcia (fotografie) zamieszczona na tej stronie są chronione prawem autorskim. Ich pobieranie kopiowanie, rozpowszechnianie, publikacja i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie (w tym również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez mojej zgody jest zabronione.
All content and images (photographs) on this website are protected by copyright. Their downloading, distribution, publication and use in any form (including electronic) for commercial and private purposes is prohibited without my consent.
Jeżeli ktokolwiek chciałby wykorzystać je do celów komercyjnych i/lub prywatnych lub były zainteresowany zakupem wydruków – proszę o kontakt ze mną.
If anyone would like to use them for commercial and/or private purposes or were interested in purchasing prints, please contact me.